Info

 

Backe Romerike er hovedentreprenør på prosjektet og vil lede byggeprosjektet fra oppstart til overlevering. Skolen skal stå ferdig sommer 2020 og flerbrukshallen sommer 2021. I hele denne perioden vil vi arbeide tett inntil skole i drift. 

Byggeplassen har tett dialog med rektor på Algarheim skole som løpende får informasjon om kommende aktiviteter med spesielt fokus på de aktiviteten som kan innebære risiko (sprengningsarbeider, spesialtransporter o.l). Rektor vurderer i samråd med byggeplassledelsen om informasjon skal videreformidles til foreldre og naboer.

Har du noen spørsmål, ikke nøl med å ta direkte kontakt med vår prosjektleder:

TORGEIR GRØNSBERG

torgeir.gronsberg@backe.no

+47 41904388
 

 

Riggplan

Se prosjektets gjeldende riggplan