Vi kan melde om at fremdriften på Algarheim går som den skal og at vi ligger i god rute!

Trafikksikkerhet: Vi har etter asfaltering av Oscar Christensens veg fått tilbakemeldinger om at altfor mange tråkker for hardt på gasspedalen. Vi har derfor utført egne hastighetskontroller og gitt advarsler til våre arbeidere som har ligget over fartsgrensen. I ettertid har det også kommet opp fartsdumper som har hjulpet. Meld gjerne i fra dersom man oppdager forhold som ikke er bra. Vi sliter litt med varslingsfunksjonen på denne siden så hvis det er noe som haster send gjerne e-post direkte til torgeir.gronsberg@backe.no så tar vi tak i det med en gang.

Samarbeid med skolen: Vi vil rose skolen og rektor på Algarheim skole for at de hele tiden er så løsningsorienterte og positive! Det smitter over på oss og vi kan sammen ha fokus på at elevene kan oppholde seg- og ferdes trygt. Det har ikke vært noe alvorlige avvik (bortsett fra funn av sprengstoff) og det er veldig bra. Men viktig at vi og skolen ikke hviler på laurbærene, men proaktivt også fremover identifiserer mulige risikomomenter.

Fremdrift/byggeplass: Pr i dag er det ca 70 mann i full sving på byggeplass. Rørleggere, elektrikere, ventilasjonsmontører, flisleggere, tømrere, gulvavrettere, glass- og fasademontører, gravere, anleggsgartnere, branntettere, kjerneborere med flere! Utrolig mange flinke mennesker i sving som sørger for at vi ligger veldig godt i rute fremdriftsmessig. 

 

Endelig(?) er sommerferien over. Det har vært mye aktivitet på byggeplassen i sommer og det skjer veldig mye inne i bygget. 

Vi har hatt en alvorlig hendelse i sommer og det er funn av udetonert dynamitt i forbindelse med gravearbeidene over skolegården. Vi har utført våre risikoanalyser og fått området vi graver i friskmeldt av en egen hundepatrulje som er eksperter på sprengstoff. På grunn av denne hendelsen har arbeidene våre blitt noe forsinket og vi rekker ikke å åpne opp opp skolegården til skolestart som var den opprinnelige planen. Vår plan nå er at skolegården vil være åpen i løpet av uke 35. Vi beklager forsinkelsen. Det vil allikevel være trygt å oppholde seg i den avgrensede skolegården og vi har eget sikkerhetsgjerde mot byggeplass. 

Siden det nå vil være veldig stor aktivitet på byggeplass (mindre tunge transporter, men flere mennesker og mer småbilstrafikk) så er vårt viktigste fokusområde å gjennomgå rutinene for skole i drift tett på byggeplass med alle nye på byggeplassen (samt friske opp rutine for alle for øvrig). Det handler om å få alle til å forstå at vi har trafikk tett på en skole og må vise stor aktsomhet og da spesielt i området hvor barn og lærere har lysregulert fotgjengerovergang ved innkjøringen. Vi vil også understreke viktigheten av å holde lav fart i Oscar Christensens veg.

Håper alle får en trygg og fin skolestart! Så skal vi gjøre det vi kan for å opprettholde de gode rutinene og dialogen vi har med Algarheim skole for å ivareta sikkerheten for omgivelsene rundt oss.

OBS: Ikke nøl med å ta kontakt dersom man lurer på noe eller opplever noe som ikke er OK.

Med vennlig hilsen

TORGEIR GRØNSBERG
Prosjektleder

+47 41904388
torgeir.gronsberg@backe.no

 

Det er siste skoledag i dag, og vi benytter anledningen til å ønske alle elever og lærere en riktig god sommerferie!

Vi ønsker å takke skolens ledelse, vegprosjektet (Nordby Maskin) og FAU for samarbeidet vi har hatt til nå. Den gode dialogen vi har bidrar til at vi klarer å gjøre det enda tryggere for skolen og omgivelsene! 

I fellesferien (uke 28,29 og 30) vil det være produksjon på byggeplass men med betydelig redusert aktivitet.

Prosjektleder for Backe Romerike vil være tilgjengelig på telefon og e-post gjennom hele sommerferien hvis det skal være noe. 

God sommer fra oss på byggeplassen!

Med vennlig hilsen

TORGEIR GRØNSBERG
Prosjektleder

+47 41904388
torgeir.gronsberg@backe.no

02.05.19 - On track!

Byggeplassen kan melde om at fremdriften er "on track". På vestdelen av bygget vil det meste av stål og betongelementer være ferdig montert til 17.mai og man vil etter dette starte arbeidene med å bygge yttervegger. Det vil fortsatt pågå montasje av stål og betongelementer på østdelen av bygget frem til midten av juni med tilhørende tungtransporter. Vi vil fortsette å opprettholde våre rutiner, blant annet at disse transportene kommer utenfor skolens rushtid. Vi opplever selv- og har fått tilbakemelding fra skolen om at sjaførene har fulgt våre rutiner og viser særlig aktsomhet. 

Fra juni vil det være svært høy aktivitet på byggeplass med mange flere arbeidere og mer personbiltrafikk. Da skal tømrer, rørlegger, elektriker, gulvstøpere med flere være i aktivitet. Backe Romerike sitt hovedfokus med tanke på HMS vil derfor å forsikre oss om at alle som skal kjøre inn og ut av plassen er kjent med reglene vi har for skole i drift tett på byggeplassen. I praksis skjer dette gjennom oppstartsmøter med alle nye aktører på plassen som blir informert om reglene. I tillegg til dette må alle arbeiderne på plassen skrive under på en personlig sikkerhetsinstruks hvor vi også gjennomgår viktigheten av å vise aktsomhet ovenfor skole og naboer. 

Vi oppfordrer samtidig alle naboer og skole til å komme med tilbakemeldinger hvis man observerer noe som ikke er OK. (For høy hastighet på biler, støv, støy, sikkerhet osv..)

Ønsker alle en fin mai-måned!

Med vennlig hilsen

TORGEIR GRØNSBERG
Prosjektleder

+47 41904388
torgeir.gronsberg@backe.no

01.03.2019

Milepæl!

280m3 og nesten 50 betongbiler kommer innom plassen i dag i forbindelse med storstøp av bunnplate. Skytteltrafikk med betongbiler utgjør en ekstra sikkerhetsrisiko når man skal kjøre forbi Algarheim skole som er i drift. Men med god planlegging og kommunikasjon med Rektor på skolen ble dette løst på en trygg og god måte.